HOME

Direct is een organisatie, die het belangrijk vindt dat er transparante communicatie is naar de zorgvrager en betrokken partijen. Duidelijkheid en overzicht creëren voor u als zorgvrager, is passend binnen de werkwijze van Direct in uw traject. In overleg met u stellen we de mogelijkheden vast van eigen regie voeren en is de specialistische zorg gericht op uitvoeren, aansturen en volgen. Direct werkt via een integrale benadering. Dit wil zeggen dat we samen met u kijken op welke leefgebieden u problemen ervaart. Het kan zijn dat uw problematiek invloed heeft op meerdere leefgebieden.

Voor een eventuele diagnose verwijst Direct u door naar een geregistreerde psychiater en/of psycholoog.
U kunt vrijblijvend contact opnemen met Direct. Een eerste contact is oriënterend van aard. Na een eerste gesprek krijgt u advies over de mogelijkheden voor  een traject.

 

Direct staat geregistreerd onder de AGB code: 73730247 en heeft een Vecozo registratie voor WMO en Jeugdwet

 

MISSIE & VISIE

Direct vind dat mensen recht hebben om zelf te bepalen welke zorg zij willen en wie deze zorg levert. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van het individu staat bij Direct voorop. Ieder mens heeft recht op zijn eigen ontwikkeling en deelname aan de maatschappij, ongeacht beperking, milieu of afkomst. Direct richt zich op alle leefgebieden waar u mee te maken heeft.  Direct biedt u specialistische zorg aan. 

DOELGROEP

Direct biedt training, coaching en hulpverlening aan mensen die op één of meerdere leefgebieden problemen ervaren.
Problemen kunnen ontstaan door diverse en/of meerdere factoren.

 

Deze problematiek kan bijvoorbeeld voortkomen uit:

– verstandelijk beperking
– psychiatrische problematiek

– NAH, niet aangeboren hersenletsel

Deze voorbeelden sluiten andere oorzaken niet uit. Als u vragen heeft kunt u vrijblijvend contact opnemen.

SPECIALISTISCHE ZORG

De specialistische zorg die geboden wordt, is over het algemeen op ambulante basis.
Het is ook mogelijk om op kantoor een afspraak te maken. Trainingen kunnen zowel individueel als in groepsverband gegeven worden. Mogelijkheden hiervoor zijn op kantoor of op locatie.

 

Specialistische zorg wordt geboden in de vorm van:

Gezinsgesprekken
Systeemtheoretische gesprekken
Pedagogische zorg
Psychosociale zorg
Coaching
Trainingen

 

TRAINING

Bij Direct kunt u de volgende trainingen volgen:

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen
Sociale vaardigheidstraining voor jongeren
Training positief opvoeden voor ouders
Training voor zelfstandig wonen

ADVIES

Bij Direct hulpverlening kunt u onder andere terecht voor advies op de volgende gebieden:

 

Pedagogisch advies aan ouders/opvoeders
Wegwijzer in de sociale kaart van Friesland

Advies over doorverwijzing naar andere specialistische zorg
Advies over het aanvragen van voorzieningen wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

VERWIJZERS

Verwijzers en/of zorgvragers kunnen zich via de mail aanmelden bij Direct.

De intake zal oriënterend van aard zijn en is kosteloos.
Na de intake wordt er een advies gegeven aangaande het te volgen traject. Direct kan ondersteuning bieden in het aanvragen van een WMO/WLZ beschikking.

 

Direct staat geregistreerd onder de AGB code: 73730247 

en heeft een Vecozo registratie voor WMO en Jeugdwet

CONTACT

Het bezoekadres, alleen op afspraak 
Kantoor “Emmastate” Emmakade 59
8921 AG Leeuwarden
telefoonnummer 06 514 36162
mail: info@directhulpverlening.nl

Direct hulpverlening 
Postbus 4005 
8901 EA Leeuwarden
KVK: 01166692

Scroll to Top