Missie & Visie

Wij vinden dat mensen recht hebben om zelf te bepalen welke zorg zij willen en waar zij die willen inkopen. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van het individu staat bij Direct voorop. Ieder mens heeft recht op zijn eigen ontwikkeling en deelname aan de maatschappij, ongeacht beperking, milieu of afkomst. Wij richten ons op alle leefgebieden waar u mee te maken heeft. Vanuit deze integrale aanpak zal de hulpvraag naar voren komen, welke dan leidend zal zijn voor het hulpverleningsproces. Belangrijk onderdeel van hulpverlening is het vergroten van het netwerk wat de zelfredzaamheid bevordert.

Scroll to Top