Advies

Bij Direct hulpverlening kunt u onder andere terecht voor advies op de volgende gebieden:

Pedagogisch advies aan ouders/opvoeders
Wegwijzer in de sociale kaart van Friesland
Advies over het aanvragen van voorzieningen vanuit de AWBZ en WMO

Scroll to Top