Doelgroep

Direct biedt training advies en hulpverlening aan mensen die op één of meerdere leefgebieden problemen ervaren.
Problemen kunnen ontstaan door diverse en/of meerdere factoren.

Scroll to Top