Home

Direct is een organisatie die ondersteuning en begeleiding biedt aan mensen die problemen ervaren op één of meerdere leefgebieden. Direct staat voor directe en transparante communicatie naar cliënten.

Scroll to Top