Doelgroep

Direct biedt training, coaching en hulpverlening aan mensen die op één of meerdere leefgebieden problemen ervaren.
Problemen kunnen ontstaan door diverse en/of meerdere factoren.

 

Deze problematiek kan bijvoorbeeld voortkomen uit:

– verstandelijk beperking
– psychiatrische problematiek

– NAH, niet aangeboren hersenletsel

Deze voorbeelden sluiten andere oorzaken niet uit. Als u vragen heeft kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Scroll to Top