Doelgroep

Direct biedt training, coaching en hulpverlening aan mensen die op één of meerdere leefgebieden problemen ervaren.Problemen kunnen ontstaan door diverse en/of meerdere factoren.   Deze problematiek kan bijvoorbeeld voortkomen uit: – verstandelijk beperking– psychiatrische problematiek – NAH, niet aangeboren hersenletsel Deze voorbeelden sluiten andere oorzaken niet uit. Als u vragen heeft kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Doelgroep Read More »